بذر ذرت مای رقم هیدو

مرجع: HIDO

‎0.00

بذر علوفه ای هیدو (HIDO) از گروه فائو 700

 • برداشت علوفه 85 تا 95 روز
 • مناسب کاشت در اقلیم های مختلف
 • دور بلال 14 تا 18 ردیف
 • برگها پهن و نیمه افراشته
 • تراکم پذیری مطلوب
 • متوسط میزان پروتئین 9 الی 10 درصد
 • نشاسته حدود 30 درصد
 • ماده خشک در علوفه بالای 32 درصد
 • نسبت دانه به ساقه و برگ:حدودا 40 درصد
 • رشد رویشی بسیار سریع
 • دارای ساقه های بسیار قطور
 • دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
 • دانه بندی فوق العاده (تا نوک بلال)
 • مقاومت عالی به بیماریها و تنشها
 • پتانسیل عملکرد علوفه :بالای 100 تن
 • حفظ سبزینه گیاه تا پایان دوره رشد(STAYGREEN)
HIDO

مشخصات

رشد سریع
بلی
کاشت در تمامی اقلیم ها
بلی
طول دوره رشد
85 تا 95 روز

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: