بذر ذرت شیرین Baron F1

مرجع: MAY

‎0.00

بذر 89MAY70 دو منظوره ترجیحا علوفه ای از گروه فائو 700

برداشت علوفه 85 تا 95 و دانه ای 125 تا 135 روز

مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور

دور بلال 14 تا 18 ردیف

برگ ها پهن و نیمه افراشته

متوسط میزان پروتئین 9 تا 10%

نشاسته حدودا 30 درصد

ماده خشک در علوفه های بالای 32%

نسبت دانه به ساقه و برگ حدودا 40%

رشد رویشی بسیار سریع

دارای ساقه ای بسیار قطور

دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده

حفظ سبزینه گیاه تا پایان دوره رشد(STAYGREEN)

دانه بندی فوق العاده(تا نوک بلال)

مقاومت عالی به بیماریها و تنشها

پتانسیل عملکرد دانه 20 تن و علوفه ای بالای 100 تن

MAY

مشخصات

رشد سریع
بلی
کاشت در تمامی اقلیم ها
بلی
طول دوره رشد
85 تا 95 روز

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: