هیومیکس 88

مرجع:

‎0.00

Humix 88

کود اسید هیومیک اصلاح کننده خاک

شماره ثبت ماده کودی :۸۹۸۴۷

معرفی :

 • کمک به افزایش قابلیت نگهداری آب در خاک
 • کمک به افزایش دانه بندی و تهویه خاک
 • کمک به افزایش مقاومت گیاه به خشکی
 • کمک به افزایش درصد ازت خاک
 • کمک به متعادل نمودنpH خاک
 • کمک به افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک
 • کمک به افزایش درصد جوانه زنی بذر
 •  کمک به کاهش اثرات ناشی از تنش شوری و کم آبی و …
 •  تبدیل مواد غذایی از جمله فسفر به شکل قابل جذب گیاه
 •  قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز مغذی و افزایش جذب آن ها
 • کمک به افزایش جذب کود های شیمیایی از جمله اوره در صورت استفاده توام با آن
 •  تقویت سیستم ریشه
 •  تسهیل تعریق و تعرق گیاهی ، تقویت سیستم آنزیمی و تقسیم سلولی
 •  تحرک فعالیت میکروارگانیسم ها و افزایش تعداد آنها
 •  کمک به استقرار بهتر نشاء در خاک بعد از انتقال

موارد مصرف : تمامی محصولات کشاورزی

روش مصرف : کود آبیاری/ بذر مال / نشاء کاری

ملاحظات :

 • مصرف این کود به ویژه در مراحل ابتدایی رشد و همزمان با اولین آبیاری توصیه می شود .
 •  از بذر مال نمودن بذرهای بسیار ریز اجتناب کنید .
 • پس از بذر مال کردن ، بذر ها را به مدت ۲-۳ساعت در سایه خشک کنید .
 •  بسته به نیاز گیاه و خاک در فواصل ۱۰-۱۵ روز یکبار تکرار شود .
 •  محلول پاشی با توجه به بزرگ بودن مولکول های اسید هیومیک و خاصیت اصلاح کنندگی خاک ، توصیه نمی شود .
 •  از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت نمایید .

بسته بندی: ۱-۲-۱۰کیلویی

مشخصات

روش مصرف
کود آبیاری-بذر مال-نشاء کاری
موارد مصرف
تمامی محصولات کشاورزی

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: