گرندهیوم استارتر

مرجع:

‎0.00

GRAND HUM STARTER

شماره ثبت ماده کودی:۵۳۵۱۶

معرفی :

  • کاملا ارگانیک
  • کمک به کاهش تنش شوری
  • افزایش جذب عناصر در مراحل ابتدای ریشه
  • کمک به افزایش توسعه ریشه

موارد مصرف : تمامی محصولات کشاورزی

روش مصرف : درختان میوه: برای هر درخت ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم چالکود

گیاهان زراعی : ۵۰۰ گرم الی ۷۰۰کیلو گرم در هکتار

۳۰۰الی ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار

بسته بندی:کیسه ۲۵ کیلویی

مشخصات

روش مصرف
چالکود
موارد مصرف
تمامی محصولات کشاورزی

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: