ماهی مایع بیوفیش

مرجع:

‎0.00

Biofish

شماره ثبت ماده کودی:۹۵۴۳۹

معرفی :

  • افزایش سطح ماده آلی خاک
  • افزایش رشد ریشه
  • افزایش فعالیت های میکروبی خاک
  • تامین نیاز به عناصر ماکرو ومیکرو
  • تسریع درفعالیت های جذب وانتقال مواد در ناحیه ریشه
  • افزایش ضریب تبادل کاتیونی

موارد مصرف : تمامی محصولات کشاورزی

روش مصرف : آبیاری

بسته بندی: ۱-۵-۱۰-۲۰ لیتری

مشخصات

روش مصرف
آبیاری
موارد مصرف
تمامی محصولات کشاورزی

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: