مرغ مایع بیومیکس

مرجع:

‎0.00

Biomix

شماره ثبت ماده کودی:۱۴۴۱۵

معرفی :

  • کمک به افزایش جذب عناصر غذایی بامصرف بالا
  • کمک به تسریع جوانه زنی بذور
  • کمک به افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
  • کمک به افزایش ترشح آنزیم و هورمون های گیاهی
  • کمک به افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک
  • کمک به اصلاح خاک های زراعی
  • کمک به افزایش میزان مواد آلی خاک
  • کمک به بهبود شرایط حاصلخیزی خاک

موارد مصرف : تمامی محصولات کشاورزی

روش مصرف : آبیاری

بسته بندی: ۱-۵-۱۰-۲۰لیتری

 

مشخصات

روش مصرف
آبیاری
موارد مصرف
تمامی محصولات کشاورزی

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: