سیلیگارد

مرجع:

‎0.00

سیلیگارد ضد تنش و مقاوم کننده گیاه

- سیلیگارد محصولی است که سرعت جذب و اثربخشی بسیار بالایی نسبت به دیگر محصولات دارد و به عنوان منبعی ضروری و مهم برای سنتز اسیدهای آمینه در گیاهان نقش حیاتی و در متابولیسم گیاه (آنزیم ها،ویتامین ها،روغن ها و..) و نیز در بالا بردن سیستم دفاعی گیاهان بسیار لازم است.

- وجود عناصر پتاسیم در گیاه سبب افزایش رنگ،طعم و کیفیت میوه و بازارپسندی آن میشود که دلیل آن پتاسیم موجود در سلول های گیاهی که منجر به افزایش غلظت شیره سلولی و عدم از بین رفتن سلول در تنش های دمایی و محیطی میگردد که سیلیگارد با داشتن ای عناصر مهم به همراه عناصر موجود دیگر این امر را بر عهده دارد.

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: