کیتولایف

مرجع:

‎70,000.00

کیتولایف بهبود دهنده رشد عالی

کیتولایف یک ترکیب آلی سازنده خاک می باشد. این محصول شامل کربوهیدارت های خانواده کیتوزان می باشد. بهبود دهنده رشد آلی کیتولایف از پوسته میگو تهیه شده است.استفاده از این محصول باعث افزایش عملکرد و راندامان تولید می شود.

ترکیبات سازنده:

کیتوزان (گلوکز آمین ها)، اسید استیک، پوسته میگو.

مزایای کیتولایف:

1- افزایش عملکرد و رندمان محصول

2- بذر مال مناسب برای محصولات بذری

3- تحریک ریشه زایی و رشد طبیعی گیاهان 

4- برطرف کننده استرس و تنش های محیطی

5- افزایش زمان ماندگاری انبارداری در محصولات

6- دوستدار محیط زیست و قابل تجزیه در طبیعت

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: