تکا سی لایف Teca Sealife

مرجع:

‎0.00

تکا سی لایف عصاره خالص جلبک دریایی اسکوفیلوم نودزوم می باشد

تکا سی لایف عصاره خالص جلبک دریایی اسکوفیلوم نودزوم می باشد که حاوی ترکیبات تضمین شده 2/1 درصد حجمی نیتروژن کل و 5/3 درصد حجمی پتاسیم محلول درآب است همچنین دارای گواهی بین المللی اس اچ سی جهت مصرف در کشت ارگانیک است.

تکا سی لایف شامل جلبک دریایی ،اسیدهای آمینه ،ریزمغذی ها و مقداری از ماکروالمنت هست که بعنوان یک ماده ی کاملا طبیعی که تحریک کننده و تنظیم کننده رشد در طول تمام مراحل رشدی قابل استفاده است همچنین از شرایط استرس زای محیطی مثل تنش گرمایی و خشکسالی جلوگیری میکند.

دوز محلول پاشی:

مقدار 100 تا 150 میلی لیتر را در 100 لیتر آب حل میکنیم بروی سبزیجات بعد از ریشه زایی تا 15 تا 20 روز قبل برداشت قابل استفاده است، و همین دوز در درختان میوه 2 تا 3 هفته بعد از جوانه زنی شکوفه ها تا شروع رشد میوه محلول پاشی شود.

آبیاری:

در گیاهان زراعی 5 لیتر در هکتار و به روش قطره ای 3 لیتر در هکتار

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: