محصولات جدید

کود ویگوروت
  • جدید

کود ویگوروت

قیمت ‎تومان200,000

ویگوروت نسل جدیدی از کود های حاصلخیز کننده است که با تکنولوژی پیشرفته تولید شده و با عملکرد ...

ویگوروت نسل جدیدی از کود های حاصلخیز کننده است که با تکنولوژی پیشرفته تولید شده و با عملکرد چندجانبه به تغذیه گیاه کمک می کند.ویگوروت رشد ریشه ها را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.این کود ...

رزالاکسیل
  • جدید

رزالاکسیل

قیمت ‎تومان0

رزالاکسیل»

قارچ کش سیستمیک و حفاظتی

متالاکسیل:

این ترکیب از طریق ...

رزالاکسیل»

قارچ کش سیستمیک و حفاظتی

متالاکسیل:

این ترکیب از طریق ریشه،ساقه و برگ قابل جذب بوده و برای کنترل بیماری داخل بافت های گیاهی بواسطه خاصیت سیستمیک خود ...

علف کش کلوپیرالید
  • فقط آنلاین
  • جدید

علف کش کلوپیرالید

قیمت ‎تومان0

علف کش سیستمیک و انتخابی که به صورت پس رویشی کاربرد دارد،از طریق برگ ها و ریشه جذب شده و ...

علف کش سیستمیک و انتخابی که به صورت پس رویشی کاربرد دارد،از طریق برگ ها و ریشه جذب شده و درآوند ها حرکت کرده و دربافت مریستمی تجمع می یابد.

کود کینگ همی
  • جدید

کود کینگ همی

قیمت ‎تومان0

برای جبران کمبود های غذایی گیاه

افزایش محصول

بهبود کیفیت و رنگ میوه

...

برای جبران کمبود های غذایی گیاه

افزایش محصول

بهبود کیفیت و رنگ میوه

افزایش مقاومت گیاه       

جلوگیری از سرمازدگی

قارچ کش پروپاموکارب...
  • جدید

قارچ کش پروپاموکارب هیدروکلراید

قیمت ‎تومان0

این قارچ کش دارای خاصیت سیستمیک و خاصیت نفوذ در بافت گیاهی و حرکت در آوند چوبی می ...

این قارچ کش دارای خاصیت سیستمیک و خاصیت نفوذ در بافت گیاهی و حرکت در آوند چوبی می باشد.

آمینو پتاس 1010
  • جدید

آمینو پتاس 1010

قیمت ‎تومان180,000

آمینو پتاس 1010 برندnutritech

این کود ترکیبی متنوع از پپتید ها و اسید آمینه های ...

آمینو پتاس 1010 برندnutritech

این کود ترکیبی متنوع از پپتید ها و اسید آمینه های مخصوص برای محلول پاشی است که دارای اثرات مثبت طولانی مدت تا پایان دوره رشد محصول می گردد.

آمینو کلات پودر
  • جدید

آمینو کلات پودر

قیمت ‎تومان240,000

آمینو کلات پــودر 0.5kg

این محصول دارای درصد بالایی از تمام اسید آمینه های آزاد می ...

آمینو کلات پــودر 0.5kg

این محصول دارای درصد بالایی از تمام اسید آمینه های آزاد می باشد که به روش هیدرولیز آنزیمی تولید شده و به سرعت در سلول های گیاهی نفوذ کرده و به صورت سیستماتیک ...

ایمونیت 15% ای سی (سوپانیسیون)
  • جدید

ایمونیت 15% ای سی (سوپانیسیون)

قیمت ‎تومان0

ایمونیت 15% ای سی (سوپانیسیون) شرکت Basf فرانسه

ایمونیت حشره کشی است تماسی-گوارشی ...

ایمونیت 15% ای سی (سوپانیسیون) شرکت Basf فرانسه

ایمونیت حشره کشی است تماسی-گوارشی که از دو ماده موثره با دو نحوه اثر متفاوت تشکیل شده است.آسفایپرمترین با اثر ضربه ای که در کانالهای ...