برچسب های داغ

برچسب ها هنوز مشخص نشده است.

محصولات جدید

فولوین (Fulvin)
  • جدید

فولوین (Fulvin)

قیمت ‎0.00

اسید فولویک دارای مزایای فراوانی برای خاک و گیاه می ...

اسید فولویک دارای مزایای فراوانی برای خاک و گیاه می باشد. به علت داشتن وزن مولکولی پایین به راحتی می تواند عناصر غذایی را جابه جا نموده و تا چندین برابر ...

Ascomarine
  • جدید

Ascomarine

قیمت ‎0.00

کاهش تنش دمایی محیط  که خسارت ناشی از این تنش در گیاه پایین می یابد باعث ایجاد رشد ...

کاهش تنش دمایی محیط  که خسارت ناشی از این تنش در گیاه پایین می یابد باعث ایجاد رشد طبیعی و نرمال در گیاه میشود

آمینو کلات لیکوئید
  • جدید

آمینو کلات لیکوئید

قیمت ‎0.00

شرکت تولیدی: گیاه

این محصول به عنوان یک مکمل قدرتمند برای رشد و نمو و مقاومت در برابر ...

شرکت تولیدی: گیاه

این محصول به عنوان یک مکمل قدرتمند برای رشد و نمو و مقاومت در برابر تنش های محیطی کاربرد دارد.