برچسب های داغ

برچسب ها هنوز مشخص نشده است.
برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران

  • مصرف مرغ مایع بیومیکس طبق نظر کارشناسان منطقه در مراحل مختلف رشد توصیه می گردد.
  • برنامه غذایی ارائه شده به صورت کلی بوده و توصیه می گردد در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
  • مقدار آب لازم جهت محلول پاشی برابر با میزان آبی است که در یک هکتار مصرف می گردد.
  • مقادیر ذخیره شده برای یک برنامه جامع تغذیه زعفران و برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود یقیناّ اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.
  • در زمان های در نظر گرفته شده در جدول از نظر جذب عناصر بهترین زمان است اما در صورتی که بعد از زمان های ذکر شده نیز محلول پاشی صورت گیرد می تواند مفید و موثر باشد. در صورت نیاز گیاه محلول پاشی با فواصل ۱۰تا۱۴ روز تکرار شود.
  • محلول پاشی باید در هوای آرام انجام پذیرد. بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا بعدازظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان
  • ممکن رسیده و از شدت نور خورشید نیز کاسته شده باشد.
  • جهت جلوگیری از گیاه سوزی از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.
  • کودهای سری ویکر با یکدیگر قابل اختلاط می باشد. با این وجود انجام تست اختلاط پذیری قبل از مصرف در سطح وسیع ضروری است.
  • استفاده از کودهای تک عنصری در صورت وجود علائم کمبود عناصر آهن ، روی و منگنز جهت رفع علائم کمبود این عناصر غذایی توصیه می شود.

تمام نظرها

نظر خودتون رو هم ثبت نمایید