برچسب های داغ

برچسب ها هنوز مشخص نشده است.
برنامه غذایی گوجه فرنگی

برنامه غذایی گوجه فرنگی

  • جهت بهبود عملکرد بوته ها در طول رشد ۴-۳ مرحله محلول پاشی کلسیم بر پرهام به مقدار ۲در هزار پیشنهاد می گردد.
  • جهت تقویت ساقه و افزایش رشد بوته ها در مراحل قبل از گل دهی از هیومجیک گوجه فرنگی پرهام به مقدار ۵ لیتر به همراه آبیاری در هکتار استفاده نمایید.
  • جهت افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های خشکی و انواع بیماری های قارچی محلول پاشی سیلوکا پرهام به میزان ۲در هزار پیشنهاد می گردد.
  • پیشنهاد می گردد جهت بهبود رشد میوه ها و افزایش کیفیت محصول و هم چنین جلوگیری از اثرات منفی تنش های محیطی از کود محرک رشد ۳لیتر در هزار یا آلگا جویس پرهام به میزان ۳ در هزار در طول دوره استفاده گردد.
  • جهت استمرار در برداشت محصول این برنامه از مرحله فندقی شدن تکرار گردد.
  • به دلیل احتمال برگ سوزی زمان محلول پاشی می با یست در صبح زود به دور از نور مستقیم خورشید باشد.(غلظت های توصیه شده می بایست رعایت گردد) درزمان تنش شدید خشکی از مصرف کود های شیمیایی خودداری شود.

توجه: موارد توصیه شده کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. به دلیل آنکه این شرکت از میزان مصرف ، نحوه ی مصرف و دز مصرف و شرایط جوی مصرف توسط مصرف کننده بی اطلاع است. لذا هیچ گونه مسولیتی متوجه شرکت وارد کننده نخواهد داشت. قبل از استفاده از توصیه های فوق با کارشناسان متخصص گیاه پزشکی مشورت گردد.

تمام نظرها

نظر خودتون رو هم ثبت نمایید